• Κοπτοράπτης 5-κλωνος με πάνω δόντι (2.000 στροφές)
 • 2 Βελόνα 5 κλωστές
 • Ηλεκτρονικό μοτέρ(servomotor)(2.500 rpm)
 • Θέση βελόνας
 • Αυτόματο σήκωμα ποδιού(20mm)
 • Πλάτος καρυκώματος: 5mm
 • Απόσταση βελονών: 25mm
 • Κατάλληλος για πολύ χοντρά υφάσματα(στρώματα)
 • Αυτολίπαντος
 • Σούρα-ξεχείλωμα: 0.7 – 2
 • Μέγιστο μήκος ραφής: 10mm
 • Πλήρης με βάση,τραπέζι και ηλεκτρονικό μοτέρ