• 12βέλονη ραπτομηχανή με ερπύστρια
  • 12 βελόνες -24 κλωστές
  • Μέγιστο μήκος ραφής 5mm
  • Απόσταση βελονιών 1/4΄΄ σύνολο 0.64×11=7.04cm
  • Ηλεκτρονικό μοτέρ(servo) 800W
  • Αυτολίπαντη
  • Κατάλληλη για στρώματα,κουρτίνες και τουριστικά φορέματα
  • Πλήρης με βάση,τραπέζι και ηλεκτρονικό μοτέρ