• 4βέλονη ραπτομηχανή με ερπύστρια
  • 4 βελόνες -8κλωστές
  • Μέγιστο μήκος ραφής 5mm
  • Ηλεκτρονικό μοτέρ(servo) 800W
  • Αυτολίπαντη
  • MADE IN TAIWAN
  • Κατάλληλη για στρώματα,κουρτίνες και τουριστικά φορέματα
  • Πλήρης με βάση,τραπέζι και ηλεκτρονικό μοτέρ