• Τετραβέλονη αλυσίδα με ερπύστρια
  • Ζωναρομηχανή για τζίν και για διάφορα είδους ρελιάσματα
  • Πλήρης ανακατασκευή
  • Πλήρης με βάση,τραπέζι και μοτέρ