• Κοπτοράπτης 4-κλωνος (7.500 στροφές)
 • 2 Βελόνα 4 κλωστές
 • Με μηχανικό χωνευτό στερέωμα
 • Πλάτος καρυκώματος: 7mm
 • Απόσταση βελονών: 2mm
 • Κατάλληλος για όλα τα υφάσματα
 • Ηλεκτρονικό μοτέρ(servo) 800W
 • Σήκωμα ποδιού: 5.5mm
 • Αυτολίπαντος
 • Σούρα-ξεχείλωμα: 0.7 – 2
 • Μέγιστο μήκος ραφής: 0.5 – 3.2mm
 • Πλήρης με βάση,τραπέζι και ηλεκτρονικό μοτέρ