• Κοπτοράπτης 3-κλωνος (7.500 στροφές)
  • 1 Βελόνα 3 κλωστές
  • Με μηχανικό στερέωμα
  • Πλάτος καρυκώματος: 5mm
  • Κατάλληλος για όλα τα υφάσματα
  • Ηλεκτρονικό μοτέρ(servo) 800W
  • Σήκωμα ποδιού: 5.5mm
  • Αυτολίπαντος
  • Σούρα-ξεχείλωμα: 0.7 – 2
  • Μέγιστο μήκος ραφής: 0.5 – 3.2mm
  • Πλήρης με βάση,τραπέζι και ηλεκτρονικό μοτέρ