• Κουμπομηχανή
  • Αυτόματο σήκωμα ποδιού
  • Αυτόματο κόψιμο κλωστής
  • Κατάλληλη για κουμπιά με 2 ή 4 οπές καθώς και για μπούλ .
  • Δυνατότητα τοποθέτησης κατάλληλου σετ για την ραφή χάρτινων καρτελών καλτσοποιίας.
  • Κατάλληλη για μεγάλες παραγωγές
  • Made in JAPAN
  • Σε άριστη κατάσταση
  • 2 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας
  • Πλήρης με βάση,τραπέζι και μοτέρ