Καταρράκτης DOIT 5”

  • Ύψος κοπής 9cm
  • Στενή λάμα
  • Αυτόματο σύστημα τροχίσματος της λεπίδας
  • Αυτολίπαντος
  • Ισχύς: 550 watts
  • Ταχύτητα: 2800 rpm