• Μονοβέλονη γαζωτική (5.000 στροφές)
  • Μέγιστο μήκος γαζιού 5mm
  • Σήκωμα ποδιού 5-13mm(με το χέρι-με το γόνατο)
  • Ηλεκτρονικό μοτέρ(servo) 800W
  • Αυτολίπαντη
  • Κατάλληλη για λεπτά-μεσαία-χονδρά υφάσματα.
  • Πλήρης με βάση,τραπέζι και ηλεκτρονικό μοτέρ