• Κοπτοράπτης 5-κλωνος (5.000 στροφές)
  • 2 Βελόνα 5 κλωστές
  • Πλάτος καρυκώματος: 5mm
  • Διαθέσιμο πλάτος βελονών: 5,6,8,10mm
  • Κατάλληλος για ψιλά και μεσαία υφάσματα
  • Ηλεκτρονικό μοτέρ(servo) 800W
  • Σήκωμα ποδιού: 5.5mm
  • Αυτολίπαντος
  • Σούρα-ξεχείλωμα: 0.7 – 2
  • Μέγιστο μήκος ραφής: 0.5 – 3.2mm
  • Πλήρης με βάση,τραπέζι και ηλεκτρονικό μοτέρ