• Θερμοκολλητική πρέσα
  • Διαστάσεις 40x40cm
  • 220V