• 33βέλονη ραπτομηχανή με ερπύστρια(2.500 στροφές)
  • 33 βελόνες-66 κλωστές
  • Μέγιστο μήκος ραφής 5mm
  • Απόσταση βελονιών 3/16΄΄ σύνολο 0.48×32=15.36cm
  • Ηλεκτρονικό μοτέρ(servo) 800W
  • Αυτολίπαντη
  • Κατάλληλη για στρώματα,κουρτίνες και τουριστικά φορέματα
  • Πλήρης με βάση,τραπέζι και ηλεκτρονικό μοτέρ