Καταρράκτης DOIT 8”

  • Ύψος κοπής 16cm
  • Αυτόματο σύστημα τροχίσματος της λεπίδας
  • Αυτολίπαντος
  • Ισχύς: 750 watts
  • Ταχύτητα: 2800 rpm