• Μονοβέλονη γαζωτική
  • Μέγιστο μήκος γαζιού 5mm
  • Σήκωμα ποδιού 6-13mm
  • Αυτολίπαντη
  • Κατάλληλη για λεπτά,μεσαία και χοντρά υφάσματα
  • Made in JAPAN
  • Πλήρης με βάση,τραπέζι και μοτέρ