• Μονοβέλονη κολονάτη γαζωτική με τράβηγμα βελόνας,ρόδας πάνω-κάτω
  • Μέγιστο μήκος γαζιού 5mm
  • Μέγιστη ταχύτητα παραγωγής: 1.500 στροφές
  • Κατάλληλη για λεπτά-μεσαία-χονδρά(π.χ παπούτσια, δέρματα κ.α.)
  • Πλήρης με βάση,τραπέζι και μοτέρ