Πολύ σημαντικό κομμάτι της δραστηριοποίησης της επιχείρησής μας αποτελούν τόσο οι επισκευές όλων των σχετικών με το αντικείμενο μας μηχανημάτων όσο και η πλήρης μετά-την-πώληση υποστήριξη.

Τα σαράντα και πλέον χρόνια εμπειρίας, μας δίνουν τη δυνατότητα για άμεση επίλυση σχεδόν όλων των προβλημάτων που εμφανίζονται στις ραπτομηχανές όπως και στα είδη κοπτηρίου.

Η διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων αυτών, με απλά βήματα, είναι:

  • Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη και περιγραφή του προβλήματος.
  • Πρώτη εκτίμηση και προσπάθεια πιθανής επίλυσης του προβλήματος ακόμα και τηλεφωνικά ή δυνατότητα μερικής αποκατάστασης του.
  • Προγραμματισμός της επισκευής.
  • Μετάβαση στο χώρο σας ή αποστολή του μηχανήματος στην έδρα της επιχείρησης μας.
  • Πλήρης κάλυψη της βλάβης με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και εγγύηση καλής λειτουργίας των επισκευαζόμενων τμημάτων του μηχανήματος.

Τονίζεται ότι η μεγάλη γκάμα των ανταλλακτικών που διαθέτουμε , εξασφαλίζει την πλήρη υποστήριξη των πελατών μας καθ’ όλη τη διάρκεια της μετά-την-πώληση περιόδου.